e4corner@mefsb
Poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva
ključ za bolje zapošljavanje

Kvaliteta radne snage
Uspješno poduzetništvo
Poboljšanje stanja konkurentnosti

Porast zapošljavanja
Poticanje zapošljivosti
Inicijativa za promicanje (samo)zapošljavanja
Poboljšanje motivacije i IT vještina

Sudjelovanje na radionicama
Vještine traženja posla
Tehnike komuniciranja i predstavljanja
Upravljanje ljudskim resursima
Kreativno razmišljanje


5. sastanak projektnog tima

Završna konferencija

4. sastanak ELP-a

4. sastanak projektnog tima

Studijski posjet Maribor, 18-20. 02. 2015.

4. sastanak ELP-a

Local employment development initiatives

e4 corner@mefsb

entrepreneurship in engineering education initiative
key to better employability

01_e4corner_eu_logo

02_e4corner_eu_natpis

03_e4corner_sif_logo
04_e4corner_rljp_logo
05_e4corner_rljp_natpis