Prof. dr. sc. Goran Šimunović

Prof. dr. sc. Goran Šimunović

Project Manager

Dr. sc. Gordana Matičević

Dr. sc. Gordana Matičević

Project Coordinator / ECDL Expert 1

Mr. sc. Mirjana Čičak

Mr. sc. Mirjana Čičak

LLLD Coordinator / ECDL Expert 2

Prof. dr. sc. Tomislav Šarić

Prof. dr. sc. Tomislav Šarić

Project Budget Coordinator

Vesna Došlić, dipl. oec.

Vesna Došlić, dipl. oec.

Project Accountant

Sara Havrlišan, mag. ing. mech.

Sara Havrlišan, mag. ing. mech.

Project Event Coordinator

Ilija Svalina, dipl. inž. stroj.

Ilija Svalina, dipl. inž. stroj.

Project Communication Coordinator

Goran Kolesarić, dipl. inž. stroj.

Goran Kolesarić, dipl. inž. stroj.

Web Administrator