Poboljšanje stanja konkurentnosti na poslovnom tržištu jedna je od nužnosti koja se želi postići višom kvalitetom radne snage, odnosno usklađivanjem znanja i vještina kandidata s potrebama poslodavaca u svrhu uspješnog poduzetništva. Naglasak ovog projekta je na potpori nezaposlenim inženjerima strojarstva i studentima završnih godina studija strojarstva u njihovim nastojanjima da unaprijede svoje vještine i povećaju mogućnost (samo)zapošljavanja u budućnosti.

Kroz sudjelovanje na radionicama, a u sklopu projekta, koje se odnose na poboljšanje motivacije i IT vještina, vještina traženja posla, svladavanja tehnika komuniciranja i predstavljanja, poduzetničkih vještina, poslovnog engleskog jezika, mogućnosti upravljanja ljudskim resursima, kreativnog razmišljanja, kao i vještina i sposobnosti za upravljanje projektnim problemima, ciljna skupina će steći znanje potrebno za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada kao i tehničke i menadžerske sposobnosti potrebne za uspješno zapošljavanje ili (samo)zapošljavanje pokretanjem vlastitog poslovanja.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

NAZIV PROJEKTA

e4 corner@sfsb: poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje

TRAJANJE

15 mjeseci

VRIJEDNOST

214.754,92 EUR

APLIKANT

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

PARTNERI
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod
  • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod
  • Industrijski Park Nova Gradiška d.o.o., za razvoj i ulaganja
  • Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.
  • Institut za razvoj obrazovanja
SURADNICI
  • Đuro Đaković Holding d.d.
  • Studentski zbor, SFSB
  • Udruga ALUMNI, SFSB
CILJEVI

OPĆI CILJ PROJEKTA
Porast zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA
Poticanje zapošljivosti kroz jačanje poduzetničke kompetencije nezaposlenih inženjera strojarstva i studenata, primjenom inovativnih inicijativa za promicanje (samo)zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji

CILJNE SKUPINE

Predstavnici nezaposlenih inženjera strojarstva i predstavnici studenata tehničkih studija, predstavnici poduzetnika, predstavnici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

OČEKIVANI REZULTATI
  • Stjecanje odgovarajućih znanja i poduzetničkih vještina kod studenata tehničkih fakulteta – razvijanje portala «e4 corner@sfsb» (za podršku učenju u okviru organiziranih seminara i za samostalno učenje)
  • Jačanje sustava obrazovanja u području cjeloživotnog učenja – uspostava ureda za cjeloživotno učenje
  • Pojačana razmjena iskustava i širenja dobre prakse – formiranje Partnerstva za učenje o poduzetništvu