4. sastanak ELP-a

4sastanakelp1

Cilj sastanka bio je rasprava o mentorskom radu u okviru radionice Poduzetništvo u obrazovanju i izboru najboljeg studentskog projekta, te o studijskom programu Gospodarskog inženjerstva na Fakultetu za strojništvo u Mariboru.
Nakon registracije sudionika i pozdravne uvodne riječi Project manager-a prof.dr.sc. Gorana Šimunovića, slijedilo je izlaganje o sudjelovanju partnerskih institucija u pomoći studentima i nezaposlenim inženjerima strojarstva kod pripreme poslovnih projekata u okviru radionice Poduzetništvo u obrazovanju. Svoje su iskustvo pojedini članovi ELP-a dijelili sa studentima i nezaposlenim inženjerima strojarstva kroz konzultacije u LLLD uredu, te putem telefona i video poziva. Na ovaj je način poboljšana kvaliteta predloženih projekata. Nagrada „bESt“ student (najbolji poslovni plan) pripala je kolegama Ivanu Baričiću i Mariu Martiću.
Od 18.-20. veljače 2015. godine nagrađeni studenti i studenti koji su se istaknuli tijekom radionice Poduzetništvo u obrazovanju nagrađeni su putovanjem na Fakultetu za strojništvo u Mariboru. Tijekom posjete je osim obilaska i predstavljanja laboratorija fakulteta, predstavljen i studijski program Gospodarskog inženjerstva. Ovaj studijski program ima temelje u studijskom programu strojarstva, ali je dodatno obogaćen kolegijima iz područja ekonomije, te na taj način diplomirane inženjere bolje priprema za tržište rada. Više je puta naglašeno da u Sloveniji nema nezaposlenih inženjera Gospodarskog inženjerstva.
Uslijedila je rasprava na ovu temu (studijski program na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, mogućnosti izmjene, problem nastavnog osoblja,…) .
Na kraju sastanka Project manager prof.dr.sc. Goran Šimunović je zahvalio članovima ELP-a na nesebičnoj pomoći u realizaciji projekta “e4 corner”, te ih upoznao s programom Završne konferencije.